O nas

Firma Duńczyk istnieje na rynku od ponad piętnastu lat. Przez ten czas zdobyliśmy doświadczenie, dzięki któremu możemy Państwu zapewnić bezpieczną i komfortową jazdę.

Oferujemy przewozy zagraniczne do bardzo wielu europejskich krajów, dowożąc paczki naszych Klientów zawsze na czas!

Aby móc zagwarantować jak najwyższą jakość oferowanych przez nas usług, do każdego samochodu przydzielona jest odpowiednia ilość kierowców. Posiadamy flotę bogato wyposażonych pojazdów do przewozu osób i paczek, dbając o to, by były w jak najlepszym stanie technicznym.

Z tego też powodu, każdy bus przechodzi cotygodniowe badania techniczne. Wszystko to pozwala nam być do Państwa dyspozycji w każdej sytuacji i każdym miejscu. Nie ograniczamy się bowiem jedynie do naszego regionu.

Polityka Prywatności

Informacje ogólne - Niniejszy dokument zwany Polityką prywatności określa prawa i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych za pomocą serwisu internetowego: www.dunczyk.com, www.dunczyk-paczka.com, www.dunczyk-transport.com/pl/ lub za pośrednictwem profilu facebook Przewóz Osób i Towarów Duńczyk @przewozydunczyk. Podstawowe prawa i obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych zawiera rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Polityce prywatności zastosowanie ma więc RODO.
Korzystając z serwisu może Pani/ Pan przekazać nam Pani/Pana dane osobowe np. podczas dokonywania rezerwacji. W takim przypadku będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe. Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przewóz Osób i Towarów Duńczyk Tomasz Polesiński, ul. Chodźki 39/24, 20-093 Lublin, NIP. 946-102-25-24, REGON 060441714, e-mail: dunczyk@dunczyk.com, tel. MOBILE PL: +48 513669286, PL +48 730699286, PL: +48 733669286, PL: +48 730669286, MOBILE DK: +45 40922214, Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) RODO między innymi w celu realizacji internetowej sprzedaży biletów, zlecenia przewozu przesyłki, prawidłowego wykonania umowy przewozu, w tym zapewnienia możliwości kontroli biletów, obsługi posprzedażowej oraz zapewnienia sprawnego działania procesu reklamacji co szerzej wyjaśniamy poniżej. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy: w celu realizacji internetowej sprzedaży biletów, zlecenia przewozu przesyłki, wykonania umowy przewozu, w tym zapewnienia możliwości kontroli biletów, obsługi posprzedażowej oraz sprawnego działania procesu reklamacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w celu wysyłania informacji handlowej lub marketingu bezpośredniego za pomocą poczty elektronicznej na podstawie Pani/Pana zgody ? w przypadku jej wyrażenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO); w celach analitycznych [np.: doboru usług do potrzeb naszych klientów; optymalizacji naszych produktów na podstawie Pani/Pana uwag na ich temat, Pani/Pana zainteresowania, logów technicznych aplikacji; optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, itp.], co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); w celu oferowania Pani/Pana przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb z pomocą profilowania (co wyjaśniamy dalej), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb z pomocą profilowania (co wyjaśniamy dalej), co jest naszym i naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w zakresie określonym przeprowadzoną przez nas i udokumentowaną analizą prawnie uzasadnionego interesu. Kategorie Danych osobowych: Jeżeli nabywa Pani/Pan bilet lub zleca przewóz przesyłki na rzecz osoby trzeciej, przetwarzamy dane osobowe tej osoby w celu realizacji internetowej sprzedaży biletów lub zlecenia przewozu przesyłki, prawidłowego wykonania umowy przewozu, w tym zapewnienia możliwości kontroli biletów, obsługi posprzedażowej oraz zapewnienia sprawnego działania procesu reklamacji. W takim przypadku przetwarzamy dane takie jak: podstawowe dane identyfikacyjne tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres pobytu, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca okresu obowiązywania biletu lub zakończenia usługi przewozu przesyłki, a po jego zakończeniu: a) przez okres obsługi posprzedażowej (np. w celu rozpatrywania reklamacji); b) do upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z nabyciem biletu; c) przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych). Dane osobowe przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług przetwarzamy do czasu aż Pani/Pan: a) zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, b) cofnie zgodę, jeżeli przetwarzaliśmy te dane na podstawie udzielonej zgody, c) sami ustalimy, że dane się zdezaktualizowały. Odbiorcy danych: Dane osobowe mogą być przekazane: 1) w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych wskazanych powyżej, w tym w szczególności w celu prawidłowego wykonania umowy przewozu, w tym zapewnienia możliwości kontroli biletów. 2) naszym podwykonawcom oraz partnerom handlowym, czyli podmiotom z których korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych, są to w szczególności firmy księgowe, kancelarie prawne, firmy informatyczne, agencje marketingowe, partnerzy świadczący usługi techniczne, agenci sprzedaży, call center. Przekazanie danych do państwa trzeciego nastąpi na podstawie art. 49 ust. 1 lit. b lub c) RODO tj. w przypadku gdy przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem lub do wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na żądanie osoby, której dane dotyczą lub przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, których dane dotyczą, między administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną. Zmiany Polityki Prywatności Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Użytkownika obowiązuje aktualna ?Polityka Prywatności?. O zmianach Polityki Prywatności Administrator będzie informować na stronach Serwisu lub w inny dostępny dla Użytkownika sposób.